കോഴി കുഞ്ഞ് വിതരണം 09 March,2018
കോഴി കുഞ്ഞ് വിതരണം close

കോഴി കുഞ്ഞ് വിതരണം..

school master plan submission 21 February,2018
school master plan submission close

സംയുക്ത പി.ടി.എ അംഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്ക്കൂൾ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്ക് HM sr. Florence സമർപ്പിക്കുന്നു.

science day Celebration 20 February,2018
science day Celebration close

Brain society യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സയൻസ് ഡേ 'സെലിബ്രേഷൻ MLA SUNILKUMAR SIR ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

Master plan submission 16 February,2018
Master plan submission close

master plan

football tournament 07 February,2018
football tournament close

Soccorso Blasters

At St.Eupharsia church 05 February,2018
At St.Eupharsia church close

for sslc Students

Nanmayude Thayil machine 04 February,2018
Nanmayude Thayil machine close

given by ward member Julie Benny and pta president Sri sabu Edattukarran

Blanket to OAGI rescuers 03 February,2018
Blanket to OAGI rescuers close

Nanmayude kambli puthappu

KCSL STATE LEVEL PARTICIPANTS 01 February,2018
KCSL STATE LEVEL PARTICIPANTS close

KCSL State level participants...

pothu vidyalaya sarakshanam 30 January,2018
pothu vidyalaya sarakshanam close

class by Sr Rosjo & Namitha tr

School Anniversary 26 January,2018
School Anniversary close

All are cordially invited to make this function a great success.

by Fr. 25 January,2018
by Fr. close

A class by influence of media

. 23 January,2018
. close

Authority of school master donating a smart room TV set

Nanma 22 January,2018
Nanma close

നന്മ പ്രവർത്തകർ മാള ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ബെഡ് ഷീറ്റുകൾ നൽകുന്നു. ഡോ. നിഷയും നന്മ ക്ലബ് അംഗങ്ങളും.....

TT INJECTION TO vth n X th Students 18 January,2018
TT INJECTION TO vth n X th Students close

Tetanus injection ..

sanitation and yoga 11 January,2018
sanitation and yoga close

a class by Rekha Tr for high school students

motivation class 09 January,2018
motivation class close

motivation class for sslc Students and parents by clinical psychologist Dr .Suresh sir

harithavidyalam 04 January,2018
harithavidyalam close

reality show held at Trivandrum

chavara Fest 2018 03 January,2018
chavara Fest 2018 close

joyful , awesome day...

happy new year 01 January,2018
happy new year close

starting with joy ,new hope and prayer

നന്മയുടെ ,സ്നേഹത്തിന്റെ ക്രിസ്തുമസ്സ് 12 December,2017
നന്മയുടെ ,സ്നേഹത്തിന്റെ ക്രിസ്തുമസ്സ് close

നന്മയുടെ ,സ്നേഹത്തിന്റെ ക്രിസ്തുമസ്സ് സമ്മാനങ്ങളുമായി സൊക്കോർസൊ മാലാഖ കുട്ടികൾ ഗവൺമെന്റ് ട്രൈബൽ വിദ്യാലയത്തിൽ, രണ്ടു കൈ ചാലക്കുടി

Christmas celebration 11 December,2017
Christmas celebration close

Christmas celebration

Nanma through Soccorso angels... 09 December,2017
Nanma through Soccorso angels... close

Today's manorama.... Hearty congratulations dear Anitta and Krishna Nanda... You both are really the best models for the new generation...we are proud of you ,for your truthfulness...

Biology Magazine Release 08 December,2017
Biology Magazine Release close

by HS section..

National Energy Conservation Day 06 December,2017
National Energy Conservation Day close

Rally and pledge

A helping hand to OAGI VICTIMS 05 December,2017
A helping hand to OAGI VICTIMS close

Today we collected dress ,soap,paste and other nessasry items to OAGI victims..thanks for your support.

home

Home

chat

Front desk